Το Έργο JuniorXpress ξεκίνησε δυναμικά!

Το Έργο JuniorXpress ξεκίνησε δυναμικά!

Junior Xpress

Η πρώτη δράση του Έργου επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση μελών Δημοτικών Συμβουλίων Νέων

Το JuniorXpress, το Έργο που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ξεκίνησε  την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του δράσεων. O κύριος στόχος του Έργου είναι να συν-σχεδιάσει και να δοκιμάσει πιλοτικά τις δυνατότητες της ουσιαστικής και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής, των παιδιών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό και θεσμικό επίπεδο, αξιοποιώντας τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων που λειτουργούν σε 6 Δήμους της χώρας.

Στις 29, 30 και 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου Junior Xpress, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή 36 μελών από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων των Δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Λάρισας, Καβάλας και Παγγαίου καθώς και εκπροσώπων των Δήμων.

Με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών και τη συμμετοχή τους σε αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους και την κοινότητά τους, την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων τους αλλά και την ενίσχυση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν στις ακόλουθες θεματικές:

  • Εκπαίδευση πάνω στα δικαιώματα των παιδιών, με έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ώστε να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στις κοινότητες τους.
  • Ενημέρωση και οδηγίες εφαρμογής της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας: αρχές και κανόνες εφαρμογής, μηχανισμός αναφοράς περιστατικών και ο ρόλος των νεαρών προπονητών.
  • Mentoring: Εκπαίδευση στη διαδικασία της διαβούλευσης και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω βιωματικών και συμμετοχικών δράσεων.
  • Εκπαίδευση πάνω στην προσέγγιση των παιδιών που διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Εκπαίδευση στο συ-σχεδιασμό δράσεων για την πόλη μαζί με τα παιδιά.

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τον φορέα Ε.Ε.Τ.Α.Α. και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου την ActionAid, το Χαμογέλο του Παιδιού και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι δύο πρώτες ημέρες της εκπαίδευσης φιλοξενήθηκαν στο χώρο Ok!Thess, ενώ η τρίτη μέρα της εκπαίδευσης υλοποιήθηκε στο Κέντρο Νέων της ActionAid στη Θεσσαλονίκη.

Το επόμενο διάστημα, έχοντας διασυνδεθεί και ενδυναμωθεί, τα εκπαιδευμένα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων θα αναλάβουν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να συν-σχεδιάσουν δράσεις για μια πόλη φιλική προς τα παιδιά με μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων και γυμνασίων των Δήμων τους και εφήβους σε δομές του Χαμόγελου του Παιδιού.

Junior Xpress 2

Λίγα λόγια για το JuniorXpress

Το Έργο JuniorXpress - A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance, στοχεύει στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και την ενεργή συμμετοχή τους στις κοινότητές τους. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου είναι μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, καθώς και παιδιά́, ηλικίας 11 έως 16 ετών, που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το Έργο έχει διάρκεια 2 ετών (2023-2025) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ: https://youthcentre.actionaid.gr/juniorxpress.