Εργασιακή Ετοιμότητα

Εργασιακή
Ετοιμότητα

Το Πρόγραμμα Εργασιακής Ετοιμότητας είναι μια πρωτοβουλία που σε προετοιμάζει για την αγορά εργασίας. Απευθύνεται σε νέους και νέες από 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κύκλοι εργασιακής ετοιμότητας, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, η γνωριμία με την αγορά εργασίας, και οι ημέρες καριέρας.