Εκπαιδευτικά προγράμματα

Panagiotis Mentzinis / ActionAid
Προγράμματα
για όλες τις ηλικίες
Panagiotis Mentzinis / ActionAid

Ιστορίες ανθρώπων που στηρίξαμε

Ο κοινωνικός λειτουργός με βοήθησε να φτιάξουμε τα χαρτιά. Δεν είχα τις γνώσεις και τη δυνατότητα να το κάνω, διότι δεν είχα πρόσβαση στο Ίντερνετ και ήταν πολύ εξυπηρετικό. Μου έδωσε κατά κάποιο τρόπο αυτοπεποίθηση, μια δυναμική, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ότι είναι έτσι η κατάσταση αλλά θα βρούμε λύσεις. Άλλαξαν πολλά μέσα μου.

Χαράλαμπος

Studio Kominis / ActionAid