SKG in Action

SKG in Action logo
SKG in Action logo
SKG
in
Action

«SKG in Action»: Οι νέες και οι νέοι αναλαμβάνουν δράση!

Το «SKG in Action» είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην παροχή εργαλείων και μεθοδολογιών με σκοπό την ενεργοποίηση και την ενδυνάμωση των νέων που επιθυμούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην κοινότητά τους μέσω εκπαιδεύσεων και καθοδήγησης.

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκπαιδεύονται μέσα από εργαστήρια και συναντήσεις με ειδικούς σε συγκεκριμένες θεματικές, όπως η συμμετοχή στα κοινά, το φύλο, η συνηγορία, το κλίμα, η διαμόρφωση πολιτικών κ.ά., ώστε στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες στην περιοχή τους.

Οι ομάδες που δημιουργούνται έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να εξελίξουν και να τελειοποιήσουν τις προτάσεις τους, αλληλοεπιδρώντας με άλλες ομάδες νέων μέσα σε κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Ακόμη, η δικτύωση με επαγγελματίες, συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία των συνθηκών ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κάθε κύκλος του «SKG in action» ολοκληρώνεται με τη δημιουργία προτάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών και την παρουσίασή τους σε ένα policy hackathon με τη συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής.

Youth Leadership Academy

Η Youth Leadership Academy του Κέντρου Νέων της ActionAid στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των νέων της πόλης, μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και υποστήριξης νέων εγχειρημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Νεαροί Ηγέτες

Youth Initiatives

Οι Πρωτοβουλίες Νέων οργανώνονται από νέες/ νέους και αφορούν νέους/ νέες, προωθούν την κοινωνική δέσμευση και το επιχειρηματικό πνεύμα, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και αναδεικνύουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν στις τοπικές κοινωνίες που συμ-βιώνουν.

Μπλόυζα με κείμενο: "Δεν με σηκώνει το κλίμα"

Hackathons

Στα Hackathons, οι ομάδες νέων που συμμετέχουν δημιουργούν καινοτόμες ιδέες που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές και κλιματικές προκλήσεις, τις οποίες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε φορείς χάραξης πολιτικών, όπως εκπροσώπους κυβερνήσεων, θεσμών, επιχειρήσεων και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Μαραθώνιοι hacking

Mobilities

Ομάδες νέων ταξιδεύουν σε άλλες χώρες του κόσμου για να γνωρίσουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαφορετικών πληθυσμών και να μάθουν πώς κινητοποιούνται και δραστηριοποιούνται οι νέοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Εκδρομή στο πάρκο