Τι κάνουμε

Κτήριο ActionAid
Κτήριο ActionAid
Ό,τι σε αφορά
συμβαίνει
πλατεία Ναυαρίνου 7

Το Κέντρο Νέων στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της πόλης μέσω της απασχολησιμότητας, των τεχνών και του εθελοντισμού. Στόχος του είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των νέων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική, και οικονομική ζωή της πόλης τους, δημιουργώντας το πλαίσιο για να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές σε μία βιώσιμη πόλη.

Πόστερ ActionAid

Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν και πρέπει να φέρουν την αλλαγή στην κοινωνία με στόχο να την κάνουν πιο δίκαιη. Όμως, οι νέες και οι νέοι αποκλείονται συστηματικά από τα κέντρα εξουσίας και οι απόψεις τους δεν ακούγονται, ούτε λαμβάνονται υπόψιν. Για αυτόν τον λόγο, βρισκόμαστε δίπλα τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και ευκαιρίες που θα τους επιτρέψουν να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν ένα καλύτερο παρόν.

Ο τρόπος δουλειάς μας στο Κέντρο της ActionAid στη Θεσσαλονίκη συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: ενημέρωση, ενδυνάμωση, κινητοποίηση. Ενημερώνουμε τους νέους ανθρώπους για ζητήματα που τους αφορούν, από τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες που προσφέρουμε εμείς και άλλοι φορείς, μέχρι την εμβάθυνση σε ζητήματα της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή και οι έμφυλες ανισότητες. Τους ενδυναμώνουμε για να πιστέψουν στους εαυτούς τους και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο παρόν για τους ίδιους και την κοινότητά τους. Τέλος, τους κινητοποιούμε ώστε με συλλογική δράση να κάνουν πραγματικότητα τις αλλαγές που θέλουν να δουν στην πόλη τους και στην κοινωνία τους.

1196 νέ@ έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα μας από την έναρξη λειτουργίας μας το 2020.