Κύκλοι Εργασιακής Ετοιμότητας

Άνθρωποι που συζητούν
Άνθρωποι που συζητούν
Κύκλοι
Εργασιακής
Ετοιμότητας

Κύκλοι Εργασιακής Ετοιμότητας

Οι κύκλοι εργασιακής ετοιμότητας είναι δίμηνης διάρκειας. Κάθε κύκλος απευθύνεται σε ομάδες 12 με 15 ατόμων και έχει στόχο να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και την ικανότητα εύρεσης και διατήρησης εργασίας των συμμετεχόντων. Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, κοινωνικές επιστήμες, εξυπηρέτηση πελατών, λιανικό εμπόριο και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας είναι μερικοί από τους επαγγελματικούς κλάδους με τους οποίους ασχολείται το πρόγραμμα.

Άνθρωποι που συζητούν