Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Διάλεξη σε τμήμα
Διάλεξη σε τμήμα
Εργαστήρια
Δεξιοτήτων

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σκοπός των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής σου στη ζωή της πόλης, μέσω της απασχολησιμότητας Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν:

  • • Στην ενδυνάμωση

  • • Στην ενίσχυση των επαγγελματικών σου δεξιοτήτων

  • • Στη γνωριμία με την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της

  • • Στη δικτύωσή σου με έμπειρες κι έμπειρους επαγγελματίες

Διάλεξη σε τμήμα